2004Семинар: Законът за устройство на територията. Практически и правни проблеми

10–12 ноември / 1–3 декември 2004 г., Трявна, хотел „Сезони“

арх. Митьо Виделов – председател на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
проф. Владимир Петров – преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Ангел Калинов – съдия във Върховния административен съд
Калин Калпакчиев – съдия в Софийския районен съд

Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

20–22 октомври 2004 г., Пампорово, хотел „Мургавец“

Александър Кацарски
Борислав Белазелков
проф. д. ю. н. Васил Мръчков
Камелия Маринова