2005Семинар: Законът за устройство на територията

9–11 ноември / 23–25 ноември 2005 г., Велинград, спа хотел „Двореца“

Валентина Бакалова – адвокат
инж. Георги Даракчиев – директор на дирекция „Строителство” в ДНСК
Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

Семинар: Търговска несъстоятелност

5 и 6 ноември / 19 и 20 ноември 2005 г., София, парк хотел „Москва“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“
Костадинка Недкова – съдия в Софийския градски съд
Здравка Първанова – съдия в Софийския градски съд

Семинар: Търговско право и граждански процес

 5–7 октомври 2005 г., Пампорово, гранд хотел „Мургавец“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"
Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в СГС и преподавател в Националния институт на правосъдието

Семинар: Държавна и общинска собственост

13–15 април 2005 г., Хисаря, спа хотел „Аугуста“

Надежда Йорданова – директор на дирекция „Правна“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
Камелия Стоянова – директор на дирекция „Нормативно-правна”, Министерство на икономиката
Савин Ковачев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството