2006Семинар: Законът за устройство на територията

26–29 септември 2006 г., Приморско, хотел „Магнолиите“

Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
Милана Кривачка – държавен експерт в дирекция „Правна” към Министерския съвет
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд, преподавател в Националния институт на правосъдието
Валентина Бакалова – адвокат

Семинар: Актуални проблеми на търговското право и изпълнителния процес

1 и 2 юли 2006 г., София, парк хотел „Витоша“

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Александър Кацарски – преподавател по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“
Мариана Обретенова – член на УС на Камарата на частните съдебни изпълнители

Семинар: Търговско право и граждански процес

5–7 април 2006 г., Трявна, хотел „Сезони“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Красимир Влахов – съдия в СГС и преподавател в Националния институт на правосъдието
Албена Бонева – съдия във Върховния касационен съд
Емилия Василева – съдия в Софийския апелативен съд