2007Семинар: Законът за устройство на територията

7–9 ноември / 21–23 ноември 2007 г., Сандански, парк хотел „Пирин“

Валентина Бакалова, адвокат
Елена Златинова, съдия във Върховния административен съд
Савин Ковачев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Семинар: Промените в гражданския процес според новия ГПК

5–7 октомври / 12–14 октомври 2007 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК
Красимир Влахов, съдия в Софийския градски съд, преподавател в Националния институт на правосъдието

Семинар: Търговско право и граждански процес

20–22 юни 2007 г., Пампорово, хотел „Мургавец“

Кристиан Таков – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
Емилия Василева – съдия в Софийския апелативен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд

Семинар: Европейско процесуално право

1–3 юни 2007 г., София, парк хотел „Витоша“

Станислав Костов – преподавател по европейско право в СУ „Св. Климент Охридски“
Галина Тонева – съдия в Софийския апелативен съд
Емилия Василева – съдия в Софийския апелативен съд
Катерина Енчева – съдия в Софийския районен съд

Семинар: Търговска несъстоятелност

21–22 април 2007 г., София, парк хотел „Москва“

Александър Кацарски – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
Здравка Първанова – съдия във Върховния касационен съд
Костадинка Недкова – съдия в Софийския градски съд

Семинар: Европейско право

9–11 март / 20–22 март 2007 г., София, парк хотел „Москва“

Александър Кацарски – преподавател по търговско право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
Боряна Мусева – преподавател по международно частно право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
Станислав Костов – преподавател по европейско право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“
Емилия Василева – съдия в Апелативния съд – София