2008Семинар: Законът за устройство на територията

5–7 ноември 2008 г., 19–21 ноември 2008 г., Девин, СПА хотел „Орфей“

Савин Ковачев – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
Валентина Бакалова – адвокат
Маргарита Проданова – началник на отдел в дирекция „Общинска собственост” в Столична община
Георги Ангелов – съдия във Върховния административен съд
Ксения Белазелкова – нотариус

Семинар: Търговско право и граждански процес (2)

24–26 октомври 2008 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд 
Таня Бузева  – преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Семинар: Търговско право и граждански процес (1)

10–12 октомври 2008 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
Александър Кацарски – преподавател по търговско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Семинар: Нотариална дейност

11–13 април / 18–20 април 2008 г., София, хотел „Родина“

Кристиан Таков – преподавател в ЮФ на СУ  „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски – преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
Ксения Белазелкова – нотариус

Семинар: Промените в гражданския процес според новия ГПК

14–16 март 2008 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК
Красимир Влахов, съдия в Софийския градски съд, преподавател в Националния институт на правосъдието