2009Семинар: Законът за устройство на територията

4–6 ноември 2009 г., Трявна, хотел „Калина Палас“

Валентина Бакалова, адвокат
инж. Красимира Божкова, началник на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна
Асен Дюлгеров, адвокат
Савин Ковачев, водещ експерт в областта на устройственото планиране и строителството