2010Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

14–16 май 2010 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Хрипсиме Мъгърдичян, заместник-председател на Софийския районен съд