2011Семинар: Актуални проблеми на търговското право и гражданския процес

27–29 май 2011 г., София, хотел „Родина“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
доц. Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Стефан Стефанов, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Хрипсиме Мъгърдичян, заместник-председател на Софийския районен съд

Семинар: Законът за устройство на територията

13–15 април 2011 г., Велинград, хотел „Акватоник“

Валентина Бакалова, адвокат
Галина Солакова, зам.-председател на Върховния административен съд
Георги Ангелов, съдия във Върховния административен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд