2012Семинар: Актуални въпроси на търговското и облигационното право

24–26 октомври 2012 г., София, хотел „Родина“

д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
д-р Красимир Митев, преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
Стефан Стефанов, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Семинар: Актуални въпроси на гражданския процес

17–19 октомври 2012 г., София, хотел „Родина“

Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд

Семинар: Законът за устройство на територията

3–5 октомври 2012 г., Велинград, гранд хотел „Велинград”

Савин Ковачев, експерт в областта на устройственото планиране и строителството
Валентина Бакалова, адвокат
Стоянка Илова, главен юрисконсулт в дирекция „Правна” на МРРБ
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд