2013Семинар: Актуални въпроси на гражданския процес

6–8 ноември 2013 г., София, хотел „Родина“

Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд

Семинар: Устройство на територията и кадастър

23–25 октомври 2013 г., Трявна, хотел „Калина Палас“

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд
Мария Пирянкова, директор на дирекция „Кадастрална и специализирани карти” в АГКК
Валентина Бакалова, адвокат от Софийската адвокатска колегия

Семинар: Актуални въпроси на търговското и облигационното право

9–11 октомври 2013 г., София, хотел „Родина“

д-р Таня Бузева, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
проф. д-р Силви Чернев, председател на АС при БТПП
доц. д-р Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”