2015Семинар: Нотариална дейност

19–21 март 2015 г., София, хотел „Родина“

Валя Гигова, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд
доц. Кристиан Таков, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”