2018Семинар: Нотариална дейност

18–20 октомври 2018 г., София, парк-хотел „Москва“

Валя Гигова, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Красимир Влахов, съдия във Върховния касационен съд
Александър Кацарски, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”

Цена: 380,00 лв.