2018Семинар: Нотариална дейност

18–20 октомври 2018 г., София, парк-хотел „Москва“

Валя Гигова, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Красимир Влахов, съдия във Върховния касационен съд
Георги Георгиев, преподавател по търговско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия
Венцислав Петров, преподавател по гражданско и облигационно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия