Съвременно право 1/2000

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

IN MEMORIAM

Навършва се една година от смъртта на проф. Витали Таджер

СТАТИИ

Атанас Симеонов – За новата правна уредба на митните сборове

Венцислав Великов – Понятието митническа граница

Тончи Станичич – Средновековното право на далматинските градове и проблемът за компенсиране на щетата на жертвата на наказуемо деяние

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Цветан Сивков – Военният омбудсман според законодателството на Федерална република Германия

Владимир Петров – Нов граждански кодекс на Руската федерация. Обща част

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Борче Давидковски – Реформа в публичния сектор в Република Македония

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Бисера Занкова – Съвместна конференция върху корупцията на Принстънския и Централноевропейския университет – Будапеща, 29 октомври – 6 ноември 1999 г.

Валентин Георгиев – Теоретично изследване върху формата на държавата

Тенчо Колев – Ценно и полезно научно изследване

Теодор Чипев – Шесто издание на курса по граждански процес