Съвременно право 1/2003

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Евгени Танчев – Конституционни измерения на суверенитета

Явор Зартов – За противоречията между Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, и Конституцията

Маргарита Златарева – Данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел

Цветан Сивков – Права и интереси на общините

Веселина Манева – Тълкуване на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила

ДИСКУСИИ

Явор Бояджиев – Каузалността в наказателното право

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Валя Върбанова – Обекти, защитени от принудително изпълнение при събиране на държавни вземания

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Александър Янков – Юбилеен сборник, посветен на професор Витали Таджер