Съвременно право 1/2006

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Вихър Кискинов – Новите качества на правото в информационното общество

Методи Марков – Тълкувателно решение № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС – пет години по-късно

Боряна Мусева – Прихващането в международното частно право

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Маргарита Чинова – Пострадалият по новия НПК

Никола Манев – Нови положения в първоинстанционното съдебно производство според новия НПК

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Людмила Хъмчева – Прилагащи актове в правото на Европейските общности (комитология)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2005 ГОДИНА