Съвременно право 1/2010

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

20 години списание „Съвременно право“

СТАТИИ

Живко Сталев - Вещноправният режим на парите

Димитър Михайлов - Изпълнителното деяние при длъжностното присвояване

Витали Таджер - Принудително отчуждаване на частна недвижима собственост за държавни и общински нужди

Цеко Цеков - Разпит при лъжесвидетелстване

Нено Неновски - За понятието „конституционно правосъдие“

Борис Спасов - Достойнството като конституционно понятие

Стефан Стойчев - „Ненормативните“ и „тълкувателните“ закони

Мария Павлова - За тълкувателната дейност на Конституционния съд