Съвременно право 1/2012

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Андрей Александров - Предоставяне на лични данни в трети държави с осигурено адекватно ниво на защита

Георги Сулев - Принципът за разходоориентираност при определянето на цените в електронния съобщителен сектор

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дафина Сърбинова - Отново за обективно приложимото право към договорите

МЛАДИ АВТОРИ

Нора Москова - Относно намерението за правно обвързване

IN MEMORIAM

Владимир Петров - За проф. д-р Лиляна Ненова – с преклонение, обич и тъга

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2011 Г.