Съвременно право 1/2018

  • Корична цена: 7,00 лв.
  • Отстъпка: 0,70 лв.
  • Крайна цена: 6,30 лв.

СТАТИИ

Симона Велева – Права и задължения, свързани с изразяването в търговската сфера – същност, особености и проявления

Право на Европейския съюз

Силвана Ангеловска – Европейската перспектива за криптовалутите и блокчейн технологиите

Усъвършенстване на законодателството

Ганета Минкова – Погасяване на финансови задължения чрез опрощаване

ДИСКУСИИ

Андрей Александров – За някои проблемни въпроси на синдикалните организации и синдикализма в България

Златимир Орсов – За системата и структурата на българското вещно право

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Ариана Мучай, Шкелгим Дзека – Mотивите, които карат жените в албанското общество да реагират с форми на насилие

МЛАДИ АВТОРИ

Радослав Цветков – Договорът за възлагане на управление на социални услуги

Цвета Попова – Установяване на осигурителен стаж с официално събирани данни

НАУЧЕН ЖИВОТ

Албена Великова-Стоянова – Кръгла маса: „Ролята на тълкувателната практика на върховните съдилища по трудови и осигурителни правоотношения“