Съвременно право 1/2019

  • Корична цена: 7,00 лв.
  • Отстъпка: 0,70 лв.
  • Крайна цена: 6,30 лв.

СТАТИИ

Ивайло Костов – Проблеми на допускането до касационно обжалване по чл. 280 ГПК

Красимира Средкова – Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието – съдействие или ограничения за работодателя

Ива Пушкарова – Разпоредбата на чл. 321, ал. 6 НК: Съдебната практика в търсене на законодателния замисъл

Лъчезар Лазаров – Правно естество на срока по подклауза 20.1 от Червената книга на ФИДИК (1999) според българското право

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТO

Цвета Попова – Нови положения в пенсионирането на съдиите, прокурорите и следователите