Съвременно право 2/2007

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Поля Голева – Правна уредба за задължението за плащане на застрахователни премии според Кодекса за застраховането

Екатерина Матеева – Обхват и значение на териториалния принцип при вещните правоотношения с международен елемент относно движими вещи

Методи Марков – Сключване на сделки по чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон

Стоян Ставру – Право на собственост и право на природоползване – разграничение и съотношение

МЛАДИ АВТОРИ

Цвета Попова – Правото на работника или служителя на характеристика и на препоръка от работодателя

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Огнян Герджиков – Юридически речник – ценно помагало или...?