Съвременно право 2/2011

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Люба Панайотова-Чалъкова – Един поглед върху договора за замяна

Георги Митов – Установяване на основанията за възобновяване на наказателни дела

МЛАДИ АВТОРИ

Деяна Марчева – Административноправни аспекти на публично-частното партньорство

Диляна Калинова – Правомощия на областния управител според Закона за администрацията и устройствения правилник на областните администрации

Иво Емануилов – Правни аспекти на „cloud computing“ услугите

IN MEMORIAM

Траян Конов – В памет на проф. Петко Попов

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА