Съвременно право 2/2018

  • Корична цена: 7,00 лв.
  • Отстъпка: 0,70 лв.
  • Крайна цена: 6,30 лв.

Статии

Ивайло Стайков – Трудовоправно значение на подаването на оставка

Васил Петров – Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата (чл. 76 ЗН)

Пламен Панайотов – Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК)

Млади автори

Георги Гочев – Историческо развитие на понятието за професионална болест

Чуждестранен опит

Алиш Касумов, Рашад Мамедов – Проблеми на определянето на легално понятие „изпитване при приемането на работа“ и неговото значение в съвременното трудово право

Съдебна практика

Милен Велушев – Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея

Научен живот

Иван Русчев – Слово за проф. Огнян Герджиков по случай неговото сбогуване с университета – 2 юни 2018 г.