Съвременно право 3/2007

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Райна Койчева – Конституцията и наследствените пенсии

Камелия Цолова – Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Борислав Белазелков – Автентифициране и удостоверяване на волеизявленията за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот

Емил Мингов – Проблеми на правната регламентация на трудовото възнаграждение в българското трудово право

МЛАДИ АВТОРИ

Ива Пушкарова – Транснационалната и националната организирана престъпна дейност — възгледи и разграничителни критерии

Светла Янкулова – Служебното начало в административния процес

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дарина Зиновиева – Рецензия за книгата „Върховният административен съд (1913—2006)“ от Петко Добчев, научен редактор Даниела Доковска

Боряна Мусева – Заслужено признание

Георги Петканов – Професор д-р Дончо Хрусанов на 60 години