Съвременно право 3/2008

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Екатерина Матеева – Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство

Николай Проданов – Изменения в Конституцията на Народна република България от 1947 г.

Костадин Паев – Още за предмета на историята на българската държава и право

Андрей Александров – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите при промяна на работодателя

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов – Делото Апис Христович срещу Лакорда – първото преюдициално заключение на Съда на ЕО по запитване на български съд