Съвременно право 3/2010

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - За върховенството на правото

Красимира Средкова - Основни принципи на новата правна уредба на координацията на системите за социална сигурност в ЕС

Захари Торманов - Предоставяне на информация във връзка с договор за организирано туристическо пътуване

Петър Кандиларов - Второто знаме

МЛАДИ АВТОРИ

Васил Петров - Принудителното изпълнение на незаместими задължения по Административнопроцесуалния кодекс