Съвременно право 3/2013

  • Корична цена: 2,50 лв.
  • Отстъпка: 0,25 лв.
  • Крайна цена: 2,25 лв.

СТАТИИ

Петър Илиев – Фази на предпарламентарния законодателен процес

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Димитър Атанасов - Сертификатите за допълнителна закрила в Европа: преходен режим

Десислава Чернева-Моллова - Неформални междуинституционални преговори и споразумения на ранен етап от процедурата на съвместно приемане на решения

ДИСКУСИИ

Светла Маринова - Правният интерес и правният принцип в същността на понятието за правото

МЛАДИ АВТОРИ

Красимир Манов - За обекта на престъпленията против културното наследство

СТАТИИ

Петър Илиев – Фази на предпарламентарния законодателен процес

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Димитър Атанасов - Сертификатите за допълнителна закрила в Европа: преходен режим

Десислава Чернева-Моллова - Неформални междуинституционални преговори и споразумения на ранен етап от процедурата на съвместно приемане на решения

ДИСКУСИИ

Светла Маринова - Правният интерес и правният принцип в същността на понятието за правото

МЛАДИ АВТОРИ

Красимир Манов - За обекта на престъпленията против културното наследство