Съвременно право 3/2016 - е-списание

  • Цена: 2,00 лв.

СТАТИИ

Георги Близнашки – Еволюция на понятието за конституционализъм

Златимир Орсов – Правна класификация на договора за аренда на земеделска земя според характерната престация

Делян Недев – Конкуренция между първични способи за придобиване на вещни права

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Момчил Мавров, Мария Шаркова, Eкатерина Учикова – „Невъзможното“ информирано съгласие при лечението на деца, чиито родители са малолетни или непълнолетни

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман – Върховенството на правото през погледа на съвременната юридическа теория