Съвременно право 4/2001

изтегли в pdf формат

СТАТИИ

Борис Спасов – Един неуспял опит за ревизия на Конституцията

Емил Мингов – За състоянието на правната уредба на администрацията и на държавния служител

Огнян Варадинов, Теодора Механджийска – Правна уредба на рекламата

Златка Сукарева – Форма и разновидности на общите условия на договорите

Георги Митов – Процесуални проблеми в производството по дела за престъпления по член 227б НК

ДИСКУСИИ

Златимир Орсов – Придобивни основания по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

МЛАДИ АВТОРИ

Яна Костадинова – Правото на информация според измененията в Кодекса на труда в светлината на социалното право на Европейския съюз

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Стефка Наумова – Оригинален принос в теорията на правото

IN MEMORIAM

Цанка Цанкова – В памет на проф. Лиляна Ненова