Съвременно право 4/2003

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Александър Кацарски – Измененията в производството по несъстоятелност

Поля Голева, Цветан Панов – Съгласието на пациента и задължението на лекаря за неговото информиране

Златимир Орсов – Нови правила за принудително отчуждаване на частна собственост за нужди на държавата

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Красимира Средкова – Експертизата на работоспособността в практиката на ВАС през 2002 г.

МЛАДИ АВТОРИ

Яна Ангелова – Относно удръжките от трудовото възнаграждение

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Снежана Начева – Една конференция с правна проблематика, която заслужава внимание (Прага, 18–19 септември 2003 г.)

Атанас Семов – Френски евроконституционалист стана почетен доктор на Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Размисли за новия световен ред – Тронно слово на проф. Жан-Дени Мутон при удостояването му с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет