Съвременно право 4/2007

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Камелия Цолова – Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК

Стоян Ставру – Физическите граници на вещните права

ДИСКУСИИ

Мария Славова, Матей Марев – Арбитраж при административноправни спорове

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов – Допустимост на преюдициални запитвания до Съда на Европейските общности по граждански дела

МЛАДИ АВТОРИ

Силвия Цонева – Относно необходимостта и възможността да съществува общо понятие за ценните книжа с оглед на техните налични и безналични форми

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Светла Маринова – Професор Цеко Торбов и началото на философията на правото в България