Съвременно право 4/2010

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Малина Новкиришка-Стоянова - Съвременен прекарий

Нели Огнянова - Обществената функция на обществените електронни медии според практиката на Европейската комисия и Съда на ЕС

Пламен Панайотов - Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на незаконния трафик на наркотици

Николай Николов - Същност и характеристика на мерките по чл. 33 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси