Съвременно право 4/2011

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Захари Торманов - Влиянието на непредвидими и непредотвратими събития върху организираното туристическо пътуване

Валери Раданов - Отново за мълчаливите административни актове

Мария Вълканова - По някои въпроси относно определянето на бенефициера при договора за застраховка „живот“ в случай на смърт в полза на трето лице

МЛАДИ АВТОРИ

Ралица Димитрова - За правните режими срещу пазарните злоупотреби

Диана Ковачева - Нови аспекти на престъплението „агресия” след конференцията за преглед на Римския статут от 2010 г.

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Камелия Цолова - Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години

Симеон Тасев - Нов научен труд в областта на гражданската отговорност