Съвременно право 4/2015

  • Корична цена: 5,00 лв.
  • Отстъпка: 0,50 лв.
  • Крайна цена: 4,50 лв.

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Актуализираната наказателноправна уредба на Европейския съюз за противодействие на компютърната престъпност

ДИСКУСИИ

Калин Добрев - Някои практически аспекти при заличаването на възбрани

ПРОБЛЕМИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Ива Пушкарова-Гочева – Съдебна практика по прилагане на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. Съотношение на доживотния затвор с доживотния затвор без замяна

МЛАДИ АВТОРИ

Калина Георгиева - Понятията „обществена информация“ и „информация от обществения сектор“

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман - „Теория на правото“ на проф. д-р Т. Колев: покана за научна дискусия и ценен помощник за бъдещите юристи

IN MEMORIAM

Сашо Пенов - Проф. Г. Петканов

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА