Съвременно право 5/2006

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Красимира Средкова – Прилагане на Европейската социална харта във вътрешните правни системи

Петя Голева – Договорът за аутсорсинг

Кристина Тасева – Конституционното правосъдие като правен инструмент за защита на доверието

ДИСКУСИИ

Иван Георгиев – Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Таня Йосифова – Развитие на проекта за европейско договорно право на общностно ниво

МЛАДИ АВТОРИ

Йордан Баланов – Заместване на управителния съвет от управител като орган за управление на сдружение по ЗЮЛНЦ

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Кьосев – Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия: Правата на човека — триумф или провал

IN МЕМОRIАМ

Димитър Михайлов – Един неповторим и незаменим научен живот и творчески път