Съвременно право 5/2007

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Вихър Кискинов – Предметът на Закона за електронното управление

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Радослава Йорданова – Усъвършенстване на законодателството за припокриването на съставите на някои престъпления със състави на административни нарушения в специалните закони

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Емануил Коларов – Правни основи на службата в Европейските общности

Живко Драганов – Хармонизиране на законодателството в областта на закрилата на промишления дизайн в Европейския съюз

МЛАДИ АВТОРИ

Деяна Марчева – Към понятието за публично-частно партньорство

Бранимира Игнатова – Разпит чрез телефонна конференция и видеоконференция при разследване на престъпления, извършени от чужденци