Съвременно право 5/2011

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Юридически конструкции

Ива Пушкарова - Дискриминационните мотиви при извършване на престъпления. Разграничение от хулиганските подбуди и личния мотив

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Екатерина Матеева - Европейско удостоверение за наследници

Боряна Мусева - Заинтересовано лице при признаване и допускане до изпълнение на чуждестранно съдебно решение

Александър Корнезов - Нарушаване на правото на ЕС от административните органи на държавите-членки в контекста на производството по чл. 258 ДФЕС

МЛАДИ АВТОРИ

Екатерина Георгиева - Международният наказателен съд и престъплението агресия