Съвременно право 5/2012

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Георги Митов - Въззивни правомощия на касационния съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Десислава Чернева-Моллова - Европейската гражданска инициатива: правни аспекти

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Михайло Шумило - Пенсионната система на Украйна: проблеми на реформата

Мурат Хаитов - Конституцията на Туркменистан: същност и основни черти

МЛАДИ АВТОРИ

Гинка Валериева - Държавните помощи като юридически механизъм за преодоляване на социално-икономическата криза

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Мартин Белов - Римско и съвременно публично право – мултидискурсивен дебат върху публичноправните традиции на Европа