Съвременно право 5/2013

  • Корична цена: 2,50 лв.
  • Отстъпка: 0,25 лв.
  • Крайна цена: 2,25 лв.

 

СТАТИИ

Николай Колев - Относно неприсъственото решение на съдружниците в ООД (чл. 139, ал. 2 ТЗ)

ДИСКУСИИ

Радослава Йорданова – Нужен ли е съставът на транспортното престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „а“ НК?

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Янка Тянкова - Потребителска несъстоятелност

МЛАДИ АВТОРИ

Александра Айтова – Религиозният брак в България (1879–1945 г.)

Светослав Иванов - Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители