Съвременно право 6/2008

изтегли в pdf формат

  • Корична цена: 0,50 лв.
  • Отстъпка: 0,05 лв.
  • Крайна цена: 0,45 лв.

СТАТИИ

Стоян Ставру – Разпределение на ползването на съсобствена вещ

Станислав Йордански – Завещателната дееспособност в международното частно право

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Юлия Василева – Проблеми и перспективи на кодификацията на руското законодателство за социалното осигуряване

LEGE ARTIS

Валентин Брайков – Якоб Грим за поезията в правото

Съдържание на списание „Съвременно право“ за 2008 г.