Съвременно право 6/2013

  • Корична цена: 2,50 лв.
  • Отстъпка: 0,25 лв.
  • Крайна цена: 2,25 лв.

 

СТАТИИ

Георги Митов - Спиране на наказателното производство от въззивния съд

Васил Петров - Прекратяването на правомощията на народния представител поради несъвместимост (по повод казуса „Пеевски“)

ДИСКУСИИ

Методи Марков - Приемане и отказ от наследство от недееспособен наследник

Снежана Кондева - Същност на тримесечното допълнително финансово възнаграждение на персонала в лечебните заведения за болнична помощ – търговски дружества

МЛАДИ АВТОРИ

Калина Филипова - Особени аспекти при трудовото правоотношение на работник с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман - Проектът „Състояние и перспективи на юридическото образование в България“: за необходимостта и възможностите за промяна

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2013 Г.