Съвременно право 6/2014

  • Корична цена: 5,00 лв.
  • Отстъпка: 0,50 лв.
  • Крайна цена: 4,50 лв.

 

СТАТИИ

Андрей Александров - Практически проблеми, свързани с отлагане на ползването и погасяване по давност на платения годишен отпуск, както и отлагане на ползването на някои други видове отпуски

Здравка Кръстева - Изискването за независимост на разследващите органи по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи

ДИСКУСИИ

Васил Петров - Силата на пресъдено нещо на отказа от иск по отношение на приобретателя на спорното право в хода на процеса

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Валерий Сафонов - Органи за социално партньорство в Руската федерация

МЛАДИ АВТОРИ

Доротея Кехайова - Отнемане в полза на държавата на облаги от престъпна дейност в практиката на Европейския съд по правата на човека

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вихър Кискинов - Развитие на юридическото образование в информационното общество

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“