Съдебна практика. Търговско право т. 1.1

  • Съставител: проф. д-р Огнян Герджиков
  • Издателство: Сиела
  • Корица: твърда
  • Страници: 368
  • Година на издаване: 2000
  • ISBN: 954-649-267-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 18,50 лв.
  • Отстъпка: 3,70 лв.
  • Крайна цена: 14,80 лв.

Това е първият том на "Съдебна практика по търговско право", който е част от поредицата на Издателство "Сиела" - "Съдебна практика". Изданието е стурктурирано тематично, като съдебната практика следва структурата на самия нормативен акт. Когато за една и съща разпоредба има повече и разнообразна съдебна практика (постановления, тълкувателни решения, решения на общото събрание, решения или определения на отделните колегии), тя е структурирана по следния начин: на първо място са дадени Постановленията на Пленума, следват Тълкувателните решения и решенията на Общото събрание, решенията и определенията на отделните колегии на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и практиката на Арбитражния съд при БТПП.