Създаване на Търновската конституция

второ издание

  • Автор: Мария Манолова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: твърда
  • Страници: 288
  • Година на издаване: 2014
  • ISBN: 978-954-730-870-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 28,00 лв.
  • Отстъпка: 2,80 лв.
  • Крайна цена: 25,20 лв.

Книгата изследва цялостния процес на изработване на първия конституционен закон на България. Анализирана е градивната дейност на съставителите през трите фази, през които преминава изработването на българската Конституция: от Първоначалния проект за Органически устав за държавно устройство на Княжество България, съществените изменения, които той претърпява при прегледа в Петербург, до окончателното й изработване и приемане от Учредителното народно събрание в Търново на 16 април 1879 г. Съществен принос в труда е фокусът върху втората фаза, неизследвана поради по-късното издирване и публикуване на протоколите от работата на Особеното съвещание в Петербург. Изследвани са измененията на някои важни конституционни принципи и разрешения: от една страна, чрез сравнителен анализ на текстовете на отделните проекти и внесените от учредителите изменения, и от друга – въз основа на правния анализ на някои от текстовете на послужилите като образци европейски конституции – сръбската, белгийската и силно повлияната от нея румънска конституция, и отчасти френската. Измененията в проектите и тези, направени от Учредителното събрание, са разгледани по институции: народно представителство, държавен глава, правителство, гражданство и основни политически права и свободи. Чрез провъзгласените от Търновската конституция класически конституционни принципи са положени основите на модерната парламентарно-демократична система на управление.

Проф. д-р Мария Манолова е доктор по право и професор в продължение на дълги години в Института за правни науки при БАН. Работи в областта на правната история. Основните й трудове са посветени на държавните институции на Третата българска държава, на конституционното изграждане на България, на законодателството и реформите в местното самоуправление, на парламентарния принцип на министерската отговорност и процедурата импийчмънт по Търновската конституция и др.

Част първа

Глава първа. Изработване на Органическия устав за държавно устройство на България. Влиянието на сръбската, румънската и белгийската конституция

1. Първоначалният проект за Органически устав за държавно устройство на С. И. Лукиянов

2. Дейност на Особеното съвещание. Същност на измененията, засягащи структурата и компетенциите на представителния орган на държавна власт

3. Същност на измененията, засягащи пределите на княжеската власт

4. Същност на измененията, отнасящи се до структурата и компетенциите на Държавния съвет

5. Същност на измененията относно проявлението на основните политически права и свободи на гражданите

Глава втора. Откриване на Първото учредително народно събрание

1. Уверенията на руската власт за ненамеса в работата на Учредителното народно събрание. Изясняване същността на „международния контрол“

2. Общонародният въпрос и неговото отражение върху работата на Учредителното народно събрание

Глава трета. Начало на конкретна учредителна дейност на Търновското народно събрание

1. Избор на комисия. Преценка на нейната дейност

2. Борбите в Учредителното народно събрание за и против двукамарната система

Глава четвърта. Демократична същност и характер на измененията по останалите раздели на проектоустава

1. Относно народното представителство

2. Относно международноправния статут на Княжеството

3. За територията

4. Относно пределите и същността на княжеската власт

5. За вярата

6. За законите и за държавните имоти

7. За гражданите на Българското княжество

А.За народното образование

Б. За свободата на печата

В. За свободата на събранията и за съставяне на дружества

Търновската конституция – зората на парламентаризма в България (вместо заключение)

Част втора

Измененията на Търновската конституция – първото от 15 май 1893 г., второто от 11 юли 1911 г.