Ново!

Търговски закон

2 07 С01

17. актуализирано издание
към 1 февруари 2021 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 464
  • Година на издаване: 2021
  • ISBN: 978-619-226-127-6
  • Наличност: да
  • Корична цена: 9,60 лв.
  • Отстъпка: 0,96 лв.
  • Крайна цена: 8,64 лв.

Изданието включва Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и новия Закон за защита на търговската тайна, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.

Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

1. Търговски закон

2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

3. Закон за защита на търговската тайна

Информационно приложение
А. Извлечения от актове на правото на Европейския съюз
Б. Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника (данни за публикацията)
В. Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Г. Тълкувателни решения
Д. Справочник на законите, с които са изменяни и допълвани Търговският закон и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел