Търговско право. Обща част

 • Автор: Ангел Калайджиев
 • Издателство: Труд и право
 • Корица: мека
 • Страници: 344
 • Година на издаване: 2015
 • ISBN: 978-954-608-187-2
 • Наличност: да
 • Цена: 19,80 лв.

Подробен систематичен коментар на правната уредба с анализ на актуалната съдебна практика по част първа на Търговския закон:

 • търговско право: понятие, принципи, история и съвременни тенденции;
 • търговец: понятие, видове;
 • търговско предприятие: характеристика, клон, търговска фирма, седалище и адрес, търговски книги;
 • търговски регистър: предназначение, правна уредба, понятие, принципи, производство по вписването;
 • търговско представителство: понятие, прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител, търговски посредник.

  Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.