Очаквайте!

Търговци

Едноличен търговец
Търговец – публично предприятие
Търговски дружества – общи положения
Събирателно дружество
Командитно дружество
Дружество с ограничена отговорност
Командитно дружество с акции

  • Автор: Ангел Калайджиев
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 512
  • Година на издаване: 2021
  • ISBN: 978-619-226-187-0
  • Наличност: Очаквайте

 

Ангел Калайджиев е професор в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор на юридическите науки.