Юридически свят 1/2013

  • Корична цена: 2,00 лв.
  • Отстъпка: 0,20 лв.
  • Крайна цена: 1,80 лв.

VARIA

Росен Ташев - Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на българската Конституция от 1991 г.

Александър Драгиев – Приложимото право в съдебния процес в Международния съд на ООН

Таня Йосифова - Правно положение на кредиторите по Павловия иск според френската и българската цивилистична доктрина

Боряна Мусева - Споразумение за избор на съд по граждански и търговски спорове

Мария Кьосева – Българският патриарх – представител на Българската православна църква – Българска патриаршия

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева - Библиография на българската правна литература за 2010 и 2011 г.