Юридически свят 1/2014

  • Корична цена: 2,00 лв.
  • Отстъпка: 0,20 лв.
  • Крайна цена: 1,80 лв.

VARIA

Добрин Станев - Казусът „Антигона“, или защо да се отнасяме сериозно към естественото право

Поля Голева - Материалноправни и процесуалноправни въпроси на едностранната персонална субституция в договора

Таня Йосифова - За противопоставимостта на договора и отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите

Станислав Костов - Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на Европейския съюз

Петър Илиев - Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи

Александър Драгиев - Тълкуване, преглед и изпълнение на решението на Международния съд на ООН

Нина Гевренова - Социални услуги – понятие и основна правна характеристика

Фани Колева - Марките в България преди и след Освобождението