Юридически свят 1/2016

  • Корична цена: 7,50 лв.
  • Отстъпка: 0,75 лв.
  • Крайна цена: 6,75 лв.

VARIA

Михайлина Михайлова – Правото в пространството и времето

Александър Драгиев – Международните договори в юриспруденцията на Международния съд на ООН

Евгени Йочев – Съборите на българските правници. Ще има ли Четвърти събор?

ДИСКУСИИ

Кристиан Таков – Необходимо съдържание на пълномощното за разпоредителни действия

ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ЮРИСТИ

Цанка Цанкова – Професор д-р Лиляна Ненова и българското семейно право

ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА В ПРАВОТО

Рудолф фон Йеринг (1818-1892 г.) – Борбата за право