Юридически свят 1/2017

  • Корична цена: 7,50 лв.
  • Отстъпка: 0,75 лв.
  • Крайна цена: 6,75 лв.

VARIA

Васил Мръчков - „Социалното“ в действащата българска Конституция

Лазар Груев - За някои особени състави на обсебване

Александър Драгиев - Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН

Ивайло Костов - Функции на отговора на исковата молба в общия исков процес

Евгени Йочев - Съюзът/Сдружението на българските съдии по време на деветнадесетомайското правителство

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева - Библиография на българската правна литература за 2015 г.

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)